Legislatie mediere

Legea 192 din 2006 privind medierea si organizarea profesiei

de mediator

Publicta in: Monitorul Oficial al Romaniei, Nr. 441 din 22 mai 2006
Legea medierii, aşa cum a fost trimisa la promulgare:

&

Lege nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea

Legii nr. 192/2006privind medierea si organizarea profesiei de mediator

Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 3 decembrie 2009.

&

OG nr. 13/2010.

Pentru armonizarea cu legislatia UE – art. II din O.G. se referă la mediere

&

*** „Mica reformă”  ***

&

Codul de Etica si Deontologie Profesionala a Mediatorului

Adoptat de catre Consiliul de Mediere.- 17.02.2007 .

&

Standardul Ocupational al Mediatorului

Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare
Unitatea de Cercetare şi Servicii Tehnice