joi, noiembrie 17

Furt calificat, acord de mediere, înlăturare răspundere penală și eliberare inculpat

Deși am stat departe, pentru mai multă vreme, de cauzele penale (cauze al căror obiect principal îl constituie latura penală, pentru că incidențe penale au fost numeroase dar subsidiare laturii civile, în special în cauzele de familie), datorită solicitărilor din ultima perioadă, am inaugurat cu succes și domeniul penalului, în cauze în care solicitanți ai medierii erau persoane arestate.

Întrucât totul s-a derulat cu multă rapiditate, înțelegând urgența, ne-am mobilizat și noi însă am primit și concursul organelor de poliție și, ulterior, al instanței de judecată, descriem mai jos unul din cazuri în care includem și propriile observații care se aplică nu doar acestui caz.

Descrierea contextului:

Fapta săvârșită - furt calificat, așa cum a fost încadrat de către organele judiciare.

Solicitarea de mediere a venit din partea persoanei aflate în stare de arest.

La momentul solicitării medierii, persoana care a săvârșit fapta se afla sub arest preventiv la Secția de Poliție. O primă solicitare mi-a fost făcută de către un aparținător al persoanei arestate pe care, în continuare o voi numi Solicitant al medierii.

Dialogul cu persoana arestată a fost facil. Organele de poliție mi-au acordat accesul și permisiunea de a vorbi cu Solicitantul medierii în baza legitimației de mediator și a unei solicitări scrise, fără alte formalități. Lucrurile s-au derulat rapid, ori de câte ori a fost necesar. Un exemplu de bună practică l-am considerat, fapt pentru care i-am felicitat personal pe cei cu care am intrat în contact și voi face și alte demersuri pentru ca acesta să devină un model și pentru alte secții de poliție, cu încrederea că îi vom încuraja să treacă și la pasul următor: acela de a recomanda chiar ei procedura de mediere și, de ce nu, să aibă la dispoziție un tablou al mediatorilor din București.

Pe parcursul derulării etapei de pregătire a medierii, persoana solicitantă a medierii a fost trimisă în judecată, între timp prelungindu-se și măsura arestării preventive.

Dialogul în procedura de mediere. Deși fapta nu este una foarte complicată, dialogul în general, în cauze penale, când nu există o relație anterioară între părți, dialogul este mult mai dificil de construit iar negocierile mult mai grele. În astfel de cazuri este necesară multă creativitate a mediatorului pentru a construi pe un fundament foarte șubred. De asemenea, este necesară o sensibiliatte aparte a mediatorului la nevoile părților, nevoi pe care de multe ori trebuie să le intuiească, ele nefiind exprimate explicit.

Acest demers al mediatorului, în cauzele penale, este îngreunat și din cauza urgenței impuse de starea de arest, Nu mai vorbesc de suferința familiei și așteptările lor de la mediere și mediator.

După cum aveam să constat, mediatorul trebuie să facă față tot mai mult tensiunii ce se acumulează la nivelul familiei, pe tot parcursul medierii, când trebuie să facă eforturi financiare de reparare atât a prejudiciului material cât și a celui moral, convenit de părțile implicate în mediere. Supimentar, pe măsură ce se stabilesc și termenele judiciare, tensiunea se amplifică.

În această etapă, mediatorul este nevoit să devină un bun manager în gestionarea tuturor acestor emoții acumulate, rol care, de regulă, consumă foarte multă energie.

Procedura de mediere și ajungerea la acord. Arestată fiind una dintre părți, procedura de mediere este ușor atipică și îngreunată de acest fapt însă, cu un mediator pregătit și cu o viziune de ansamblu, care privește și în perspectivă situația (cred că și optimismul, aici, devine o calitate :) ), lucrurile se pot simplifica.

În cadrul medierii s-au făcut oferte reciproce iar acordul de voință al părților s-a realizat în etape. În cazul descris, acordul sa realizat verbal, în întâlniri separate cu părțile și telefonic, iar semnarea acordului de mediere s-a făcut în etape. Primul, prezent în biroul mediatorului, a semnat partea cu privire la care a fost săvârșită fapta. Pentru semnătura părții arestate era necesară deplasarea mediatorului la penitenciar (între timp persoana fiind mutată la Penitenciarul Rahova).

Accesul la penitenciar: unul facil, fără să fie nevoie ca persoana arestată să facă demersuri suplimentare, fiind necesară doar soicitarea mediatorului de a-și vedea clientul. Este o evoluție deosebită sub acest aspect, având în vedere situația din penitenciare de acum cinci - șase ani.

Semnarea acordului de mediere de către persoana aflată sub arest: în cazul descris, am ales să semnăm acordul de mediere a doua zi, când în dosar era stabilit un termen pentru Camera preliminară iar persoana arestată - în calitate de inculpat, urma să fie prezentă.

Solicitare adresată instanței de judecată în vedera finalizării medierii. Ca mediator, m-am prezentat personal și, la momentul aducerii arestaților, am solicitat instanței să-mi permită să discut cu clintul meu - arestat, în vederea finalizăriimedierii prin semnarea Acordului de mediere și a procesului verbal de închidere a procedurii prin acord total. Totodată, am informat instanța că un acord de voință a fost în prealabil realizat, urmând ca, în sala de judecată, clientul să citească documentele emise de mediator și să le semneze, în măsura în care își menține poziția.

Instanța îmi acordă această permisiune însă solicită și prezența avocatului din oficiu în acest demers. Importanța acestui aspect o voi sublinia ulterior.

Importanța depunerii acordului de mediere la termenul stabilit pentru Cameră preliminară. Odată semnate documentele emise de mediator prin care se sting pretențiile reciproce ale părților și depuse pe masa instanței la acest termen, instanța va putea da soluția chiar la acest termen, nemaipierzându-se alt timp cu stabilirea și judecarea cauzei sub acest aspect intervenit, situație în care și persoana arestată având șanse de a fi eliberată în aceeași zi și nu ulterior.

În caul descris, așa s-au și petrecut lucrurile.

Înlăturarea răspunderii penale. Odată ce instanța consfințește acordul de mediere, dat fiind termenul la care a fost depus, dispune: revocă măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul AB, (….date….). Dispune punerea în libertate a inculpatului AB, dacă nu e arestat în altă cauză, la rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Măsura luată se comunică administraţiei locului de deţinere, care este obligată să o aducă la cunoştinţă inculpatului.

16.11.2016 Ora estimata: 10:00Complet: C2 Penal - Cameră PreliminarăTip solutie: ÎncheiereSolutia pe scurt: În temeiul art. 348 C.pr.pen. rap. la art. 207 alin. 6 C.pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului AB, (….date…..). Admite cererea de revocare a măsurii arestării preventive formulată de inculpatul AB, prin avocat. În baza art. 242 alin. 1 din C.p.p. rap. la art. 231 alin. 2 C.pen. revocă măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul AB, (….date….). Dispune punerea în libertate a inculpatului AB, dacă nu e arestat în altă cauză, la rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Măsura luată se comunică administraţiei locului de deţinere, care este obligată să o aducă la cunoştinţă inculpatului. În temeiul art. 275 alin 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunțare. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 16.11.2016, ora 12.35. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 16.11.2016
Dificultăți întâmpinate. Fiind un caz ușor atipic, am les să rămân în sală până la judecarea cauzei. Surprinzătoare pentru mine a fost poziția procurorului care arată instanței că părțile nu au fost asistate de avocați în procedura medierii. Cu permisiunea instanței am intervenit din sală, arătând că Legea medierii permite acest lucru părților, în măsura în care părțile solicită expres acest lucru. De asemenea, am rătat instanței că această mențiune este făcută și în procesul-verbal de inchidere a medierii.

Fără să mai fie nevoie de intervenția avocatului din oficiu sau a mediatorului, instanța a constatat că, totuși, semnarea acordului de mediere s-a făcut în sala de judecată, prin intermediul avocatului prezent care și-a consiliat clientul. Personal, pe această cale, felicit instanța pentru poziția exprimată, din oficiu. Desigur, se datoreaza și alegerii pe care am făcut-o, ca mediator, aceea de a fi semnat acordul de mediere în fața instanței de judecată și nu în penitenciar. În caz contrar, inculpatul ar fi trebuit să mai aștepte câteva zile până ce erau îndeplinite toate condițiile legale solicitate de dna procuror.

Subliniez faptul că soluția ar fost aceeași, numai că s-ar mai fi intârziat în cauzăpână la, cel mult 20 de zile. Ori, după cum știm, fiecare zi are importanța ei iar așteptarea, într-o astfel de situație, poate deveni foarte dificilă, mai ales dacă sunt și probleme de sănătate la mijloc.

Concluzionând, cauzele penale penale au un grad de dificulatte mărit și solicită, cum spuneam multă sensibilitate, disponibilitate și creativitate din partea mediatorului. Cu toate acestea, pot aduce satisfacții profesionale pe măsură, mai ales când se reușește scurtarea timpului de soluționare a cauzei.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Puteți solicita informații sau vă puteți programa pentru o primă ședință de informare.
În cel mai scurt timp posibil vă vom răspunde.
În acest sens, vă rugăm să ne furnizați următoarele date:
1. Nume, prenume
2. Telefon – pentru a fi contactat in vederea programării
3. Tip de litigiu/ conflict
4. În ce parte a zilei puteți fi programat/ă.